MENU

0757-85413692 /13590571838      Miss Li

0757-85122983 / 13326713853     Miss Ma
0757-85122985 / 13326717253     Miss Zhang

0757-85573683 / 18934313612     Miss Tang

Click to view detailed product categories

CDF60-017

basic information
Categories:
Super solid wood waterproof and anti-insect kicking line series
heat:
没有此类产品
Details

CK Surpass Solid wood Water-Proof & Termite Protection Skirting Series

创 璟 牌 超 实 木 防 水 防 白 蚁 踢 脚 线

创璟超实木防水防白蚁踢脚线设计的出发点是参考传统中纤板踢脚线造型,外形简单、造型明朗,却避开了中纤板踢脚线的不防水不防白蚁缺点,深受市场欢迎。                                                                                                                                                                                          产品基材部分一律采用全新环保树脂粉( PVC),拒绝一切回收料,健康、环保,对比市场上流行的中低端PVC踢脚线,本产品要高出几个档次。                                                                                                                                                                                                  本产品主要有:CDF60、CDF75、CDF95、SDF70、SDF80、ADF80、TDF70、TDF80、TBF70、TBF100、TDS10 、ZDF55、ZDF75、ZDF90、ZDF10                                                                                                                                                        产品背面可采用打胶配以打钉式安装,斜切45度转角,方便快捷。

On a
CDF60 ZDF55 ZDF60 SDF70
The next article
CDF60-022